Sodelovanje na Dnevu odprtih vrat Slovenske vojske v Ljubljani

Člani zgodovinskega društva IR 17 so sodelovali na osrednji prireditvi Dneva odprtih vrat v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani. Množici obiskovalcev so se predstavili na osrednjem prireditvenem prostoru in v okviru svojega razstavnega šotora-prostora. S tovrstnimi aktivnostmi Zgodovinsko društvo IR 17 nadaljuje in nadgrajuje uspešno, kakovostno in plodno sodelovanje s Slovensko vojsko.